Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2023-09-01-től

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya Rózsa Enikő E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató) táplálkozási tanácsadási tevékenységére (a továbbiakban: Szolgáltatás) terjed ki.
  1. A Szolgáltató adatai:
   • Cégnév: Rózsa Enikő E.V.
   • Székhely: 7673 Cserkút, Árpád köz 3.
   • Adószám: 57944023-1-22
    A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti tevékenységére vonatkozóan megfelelő személyi és technikai háttérrel rendelkezik, amellyel biztosítani tudja a szerződés minőségi teljesítését az ügyfél részére. Szolgáltató vállalkozó igénybevételére jogosult, amelyről az ajánlatban tájékoztatja az ügyfelet, és amely vállalkozó tevékenységéért felelősséggel tartozik.
  2. A Szolgáltatás leírása: Előre nem meghatározott számú alkalomból álló táplálkozás tanácsadási folyamat, online felületen, vagy személyesen előre egyeztetett időpontokban. Melynek célját és irányát az ügyfél határozza meg. Folyamatos fejlődésre épít, a képzés célját, célrendszerét a képzésben részt vevő személy a folyamat során maga határozza meg.
   Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nem tartozik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá, azaz nem minősül egészségügyi ellátásnak, vizsgálatnak, szolgáltatásnak.
 2. A Szolgáltatás igénybevételére a https://rozsaeniko.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően vagy személyes egyeztetés útján van lehetőség. Az ügyfeleket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. Emailben illetve online vagy személyesen történő jelentkezés esetén is szükséges megadni a telefonszámát és email címét.
 3. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. Az ügyféllel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.
 4. A Szolgáltató a jelentkezést követően árajánlatot küld a jelentkező részére, amely tartalmazza
  • a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos időpontokat,
  • a Szolgáltatás tartalmát,
  • a díjazást és
  • a fizetési feltételeket.
   Ön a Szolgáltató ajánlatának visszaigazolásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit.
 5. Az ajánlat fizetési feltételei részletezik a megrendelés (ajánlat visszaigazolása) esetén az Ügyféllel történt egyeztetés szerint előre esedékes díjakat, valamint a szolgáltatás teljesítését követően esedékes díjakat. A Szolgáltató a teljesítést az első díjfizetést követően kezdi meg.
  Az ajánlat fizetési feltételei részletezik az Ügyféllel történt egyeztetés szerinti fizetési módot, amely lehet banki átutalás vagy készpénzes fizetés.
  A banki átutalás adatai:
  • Cégnév: Rózsa Enikő
  • Bankszámlaszám: 1040 0779 8675 5474 6968 1000
  • Bank neve: K&H Bank
 6. A Szolgáltatás igénybevételének lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő feltételekkel:
  • Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatás nem helyettesíti a felmerülő szükséges orvosi vizsgálatot, diagnózist és kezelést. Bármilyen fizikai vagy mentális kondíció esetén kikéri a kezelőorvos véleményét a Szolgáltatás alkalmazásával kapcsolatban. Elfogadja, hogy saját felelőssége a Szolgáltatót előzetesen informálni aktuális betegségéről és sérüléséről. Követi a Szolgáltató instrukcióit, valamint figyeli a testének jelzéseit és mindent megtesz a sérülések és betegségek elkerülése érdekében. Az ügyfél elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltatás nem vehető igénybe, ha az ügyfél orvosi kezelés alatt áll, továbbá egyes – a Szolgáltatóval egyeztetett – diagnosztizált betegségek esetén sem.
  • Szolgáltató az ajánlatában meghatározottak szerint vagy később a Felek között előre egyeztetett teljesítési helyen és módon teljesíti a Szolgáltatást. Amennyiben az egyeztetett helyen vagy időpontban a megjelenés akadályba ütközik, a Felek jóhiszeműen kötelesen egyeztetni és gondoskodni a problémamentes kapcsolattartásról.
  • Az ügyfél vállalja a Szolgáltató feladatainak elvégzéséhez szükséges adatok, információk átadását (a személyes adatokkal kapcsolatban részletesen lásd a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját).
  • Az ügyfél vállalja a Szolgáltató ajánlatában részletezett szolgáltatási díj megfizetését.
 7. A jelen ÁSZF-ben valamint az ajánlatban és annak visszaigazolásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit az irányadóak

Kelt: 2023. szeptember 1.

Rózsa Enikő E. V.